F60

Branchens mest kompakte, lette design
Komponentintegration og størrelses- og vægtreduktioner samt optimering af komponentlayout har resulteret i en cirka 77 % reduktion i størrelse og 72 % reduktion i vægt for et meget mere kompakt samlet design. Dette muliggør installation i 19-tommer stativer, stablet installation og andre sådanne arrangementer, hvilket i høj grad reducerer den nødvendige plads til controllerinstallation. Ydermere gør den lave vægt på 8,3 kg det lettere for en enkelt medarbejder at bære enheden rundt.
(Ovenstående tal er sammenligninger mellem den nye F60 og den tidligere E7X-serie af controllere.)

Branchens mest kompakte, lette design
Komponentintegration og størrelses- og vægtreduktioner samt optimering af komponentlayout har resulteret i en cirka 77 % reduktion i størrelse og 72 % reduktion i vægt for et meget mere kompakt samlet design. Dette muliggør installation i 19-tommer stativer, stablet installation og andre sådanne arrangementer, hvilket i høj grad reducerer den nødvendige plads til controllerinstallation. Ydermere gør den lave vægt på 8,3 kg det lettere for en enkelt medarbejder at bære enheden rundt.
(Ovenstående tal er sammenligninger mellem den nye F60 og den tidligere E7X-serie af controllere.)

Energibesparelser
Regenerativ energi produceret via robotoperationer genbruges til at reducere energitabet, og redesign af komponenter og styring reducerer elforbruget af styrekredsløbet. Disse forbedringer og andre resulterer i en samlet energireduktion på ca. 10 % *1 og bidrage til større samlede energibesparelser og lavere CO2-udledning.
*1 : i vores standard bevægelsesmønster ved hjælp af RS010N robotten

Universel støtte
Tidligere var der forskellige controller-specifikationer til at understøtte de respektive standarder i Japan/Asien, Europa og USA. Nu er funktionel sikkerhedsteknologi blevet brugt til at vedtage et fælles sikkerhedskredsløb. De nye controllere har fælles globale specifikationer, der understøtter standarderne i alle lande.
Fremragende udvidelsesmuligheder
・ Den valgfri Bluetooth-grænseflade muliggør forbindelse ved hjælp af tablets uden behov for yderligere indstillinger/tilpasning
・ Muligt at forbinde til maksimalt fire 32-kanals I/O-enheder til fjern-I/O
・ Muligt at inkludere eksterne motorstyringsforstærkere til op til to akser og Cubic-S sikkerhedsovervågningsfunktion * 2 inde i det kompakte kabinet
*2 : Skabet bliver delvist udvidet til Cubic-S.

Data Download