Kontrolery

Kawasaki wykorzystało swoje 50-letnie doświadczenie jako lidera w branży robotów, w opracowaniu najbardziej zaawansowanego technicznie, dostępnego sterownika.

F kontrolery

F kontrolery

Najnowsze kontrolery charakteryzują się zmniejszonym rozmiarem i znacznie poprawioną wydajnością i skalowalnością w porównaniu z kontrolerami E.

E kontrolery

E kontrolery

Sterowniki uniwersalne mają wspólne specyfikacje, które można stosować na całym świecie.

Przeciwwybuchowe sterowniki E

Przeciwwybuchowe sterowniki E

Sterowniki typu przeciwwybuchowego zostały opracowane z myślą o robotach malarskich.