Inne produkty

Kawasaki dostarcza różnorodne towary z wyjątkiem robotów, w tym najnowocześniejsze oprogramowanie i systemy, aby sprostać wymaganiom klientów.

Narzędzie do programowania

Narzędzie do programowania

Język AS to unikalny język programowania Kawasaki.

Opcja wizji

Opcja wizji

System wizyjny, który został opracowany przez Kawasaki w unikalny sposób.

Opcja monitorowania bezpieczeństwa

Opcja monitorowania bezpieczeństwa

Cubic-S to jednostka bezpieczeństwa monitorująca ruch robota.

Narzędzie do monitorowania eksploatacji/konserwacji

Narzędzie do monitorowania eksploatacji/konserwacji

K-COMMIT utrzymuje i monitoruje roboty.