Narzędzie do programowania

Unikalnie opracowany język AS firmy Kawasaki to wielofunkcyjny język programowania robotów, który obsługuje instrukcje monitorowania, polecenia programowania, funkcje itp. Umożliwia programowanie z użyciem operacji wysokiego poziomu i kontroli sekwencji. Język AS jest standardowo wyposażony we wszystkie roboty Kawasaki.

K-ROSET

K-ROSET

K-ROSET to narzędzie do programowania robotów offline.

KCONG

KCONG

KCONG to oprogramowanie do automatycznego uczenia robotów.

K-SPARC

K-SPARC

Zbudowany na platformie K-ROSET, K-SPARC to oprogramowanie do paletyzacji Kawasaki.