K-COMMIT

K-COMMIT

Kompleksowy pakiet usług z najnowocześniejszą technologią
Zapewnione jest ogólne wsparcie systemu robota przez cały okres eksploatacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa produkcji. Ciągłe monitorowanie i gromadzenie danych operacyjnych umożliwia konserwację prewencyjną. K-COMMIT dla wsparcia cyklu życia ma na celu wyeliminowanie przestojów.