Sześcienny-S

Funkcja monitorowania robota dla bezpieczeństwa
Ograniczenie zakresu ruchu robota i monitorowanie prędkości,
siła i kolizja zapewnia bezpieczeństwo operatorów.
Ograniczenia zakresu ruchu zapewniają systemowi robota bezpieczniejsze
obsługa i oszczędność miejsca.
Zgodny z ISO 10218-1, 13849-1 (PLd/kategoria 3) i
IEC61508 (SIL2).