Blog

1/1sider_

From Idea to Installation- How to Implement Your First Industrial Robot08

Fra idé til installation – hvordan du implementerer din første industrirobot

Industrielle robotter blev født til at udføre besværlige opgaver for mennesker, herunder gentagne, farlige processer og håndtering af tunge genstande, blandt andre. Oprindeligt blev robotter implementeret til bilindustrien, men de er siden udvidet til andre, herunder fremstilling af maskiner og apparater, landbrug, skovbrug, civilingeniør, medicinsk/farmaceutisk, fødevare- og kosmetikindustri - og mere. Robotter har vist sig at være særligt anvendelige til linjer med korte produktcyklusser, produktion af varer i små partier og produktion af blandede mængder. I takt med at disse behov er stigende, udvides robotternes evner. Men når det kommer til rent faktisk at implementere en robot, opstår der mange spørgsmål. "Hvilke opgaver kan du overlade til robotten?" "Hvilke skridt skal jeg tage?" […]