Aktualności

1/8stron_

Kawasaki Robotics wypuszcza RS013N

Nowy szybki robot

Kawasaki Robotics wzmacnia zespół sprzedaży w Niemczech

Bliski kontakt z klientem, sprawny i zorientowany na rozwiązania

Studium przypadku: Sun Chemical automatyzuje produkcję atramentów

Efektywna paletyzacja z robotami Kawasaki

Kawasaki Robotics zwiększa swoją obecność w regionie Bliskiego Wschodu

Ciągły wzrost

Kawasaki Robotics uruchamia Virtual Expo 2020

Nowy format cyfrowy od 7 grudnia

K-ARC i K-Virtual

Nowe rozwiązania sprzętowe i programowe do automatyzacji spawania

Studium przypadku: roboty dla średnich firm

Centrum szkoleniowo-aplikacyjne w Chemnitz (SchAz) koncentruje się na indywidualnych rozwiązaniach automatyzacji do sprawnej produkcji

Od 1 września 2020: K-Virtual

K-Virtual umożliwia zwinne opracowywanie, programowanie i optymalizację złożonych aplikacji robotów za pośrednictwem intuicyjnej platformy – dostępnej od 1 września 2020 r.

Kawasaki Robotics Central Eastern Europe HUB oficjalnie uruchomiony

Kawasaki Robotics i ASTOR zacieśniają współpracę w ramach Kawasaki Robotics CEE HUB. Wraz z partnerami z krajów Europy Środkowo-Wschodniej będą rozwijać rynki robotyki w regionie.

Aktualizacja kryzysowa COVID-19

Produkcja i dostępność robotów Kawasaki pozostają stabilne